NIVEL 5
Domeniul – Sănătate şi asistenţă pedagogică
Calificarea – Asistent Medical Generalist