Rezultate proba scrisă a examenului de certificare a calificării profesionale:

 Apasă pentru rezultate proba scrisă a examenului de certificare a calificării profesionale


Graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale, a absolvenților învățământului postliceal, nivel 5 de calificare, calificarea profesională asistent medical generalist, sesiunea august 2022:

Înscrierea candidaților       8-12 august 2022
Desfășurarea probei practice (Spitalul Clinic Judetean “Sf. Apostol Andrei” Constanta)      16-17 august 2022
Desfășurarea probei scrise      (Liceul Teoretic „George Emil Palade” Constanţa)                  19 august 2022
Afisarea  rezultatelor la proba  scrisă           22 august 2022
Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă             22-23 august 2022
Susținerea proiectului  (Liceul Teoretic „George Emil Palade” Constanţa)                  24-25 august 2022
Afisarea  rezultatelor finale26 august 2022

Repartizarea în sălile de examen se va face în ordine alfabetică conform listelor ce vor fi afișate la avizierul școlii.