Graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal-nivel 5 de calificare, calificarea profesională asistent medical generalist, sesiunea august 2021:

– înscrierea candidaților:         23-27 august; 

-echivalarea probei practice, echivalarea probei scrise, susținerea și evaluarea proiectului:                                    27-31 august;

– afișarea rezultatelor finale:       31 august.

              Repartizarea în sălile de examen se va face în ordine alfabetică conform listelor ce vor fi afișate.