Graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale, a absolvenților învățământului postliceal, nivel 5 de calificare, calificarea profesională asistent medical generalist, sesiunea august 2023:

Nr. crt.EtapaPerioada
1DESFĂȘURAREA PROBEI PRACTICE ÎN SCJU “SF APOSTOL ANDREI” CONSTANȚA ÎN SECȚIILE MEDICALĂ II ȘI GASTROENTEROLOGIE7—8 august 2023
2DESFĂȘURAREA PROBEI SCRISE9 august 2023
3AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA SCRISĂ10 august 2023
4DEPUNEREA ȘI SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ10—11 august 2023
5SUSȚINEREA PROIECTULUI16—17 august 2023
6AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE18 august 2023

Repartizarea în sălile de examen se va face în ordine alfabetică conform listelor ce vor fi afișate la avizierul școlii.